Buletin informativ agricol

31 марта 2022

MAIA LANSEAZĂ AL DOILEA APEL DE ACORDARE A PLĂȚILOR PER CAP DE ANIMAL!

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) lansează cel de-al doilea apel de depunere a cererilor pentru solicitarea plăților directe per cap de animal. Astfel, în perioada 4 aprilie – 10 iunie 2022, deținătorii de animale pot depune dosarele de solicitare a plăților la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Plățile directe vor fi din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural și nu vordepăși suma de 150 milioane lei. Conform Regulamentului, resursele financiare sunt oferite pentru trei măsuri de sprijin și anume:

Măsură 1: bovine
Submăsura 1.1 Vaci din rase specializate pentru producția de lapte și mixte – 7000 lei;
Submăsura 1.2 Vaci din rase specializate pentru producția de carne – 7000 lei;
Submăsura 1.3 Junci peste 12 luni – 5000 lei.

Măsura 2: ovine
Submăsura 2.1  Oi din rase specializate pentru producția de lapte și mixte – 500 lei;
Submăsura 2.2  Oi din rase specializate pentru producția de carne – 500 lei;
Submăsura 2.3  Mioare peste 12 luni – 300 lei.

Măsura 3: caprine
Submăsura 3.1  Capre – 500 lei;
Submăsura 3.2 Căprițe peste 12 luni – 300 lei.

În același context, sunt pasibile pentru plata directă animalele înregistrate și exploatate în ferme zootehnice amplasate în extravilan, femele cu vârsta de cel puțin 12 luni, întreținute într-un efectiv de minim 10 capete vaci și junci, 50 capete oi și mioare specializate în producția de lapte, 30 capete oi și mioare specializate în producția de carne, 30 capete capre și căprițe.
Pentru a fi eligibile pentru plățile directe, animalele trebuie să fie asigurate în condițiile Legii nr.183/2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură.