Buletin informativ agricol

21 февраля 2024

 

Ieri, 20 februarie 2024,  fermierii, producătorii de cereale și reprezentanții Guvernului și-au dat întâlnire la masa negocierilor cu reprezentanții  Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Prezenți la discuții au fost  premierul Dorin Recean și viceprim-ministrul Vladimir Bolea.

La întâlnirea data a fost  discutată  inițiativa  Guvernului de  oferire a Creditului Agricol de Urgență pentru producătorii de cereale.

Astfel, din 1 martie 2024, producătorii agricoli micro și mici, care cresc cereale vor putea beneficia de Credit Agricol de Urgență, cu o valoare maximă de 500 mii lei, fiind o soluție financiară menită să ofere un suport rapid și eficient agricultorilor care se confruntă cu provocări în desfășurarea activităților lor. Statul va oferi o garanție de 90% din valoarea creditului și oferta este valabilă pe întreaga durată a contractului de credit. Creditul are condiții avantajoase și oferă suportul financiar necesar pentru  achiziționarea materialului  semincier, combustibil sau lubrifianți, fertilizanți sau produse fitosanitare, servicii mecanizate în agricultură,  cheltuieli privind retribuirea muncii aferente lucrărilor de însămânțare  în primăvara 2024.

Oficialii au precizat că, aspectelele cheie ale Creditului Agricol de Urgență au fost concepute ca răspuns la  nevoile imediate ale agricultorilor,  oferind un termen maxim de rambursare de 18 luni. De asemenea, este inclusă o perioadă de grație de 6 luni.  Astfel, producătorii agricoli beneficiază de flexibilitatea necesară pentru a-și gestiona eficient resursele financiare. Dosarele vor fi depuse la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.  Cererile de garantare depuse de creditori vor fi analizate până la 31 mai  2024.

Actele ce urmează a fi prezentate de creditor la depunerea cererii de garantare sunt următoarele:       

 • Cererea de garantare unică semnată din partea creditorului și a ordonatorului (Formular I.P. ODA);
 • Actele de constituire a ÎMM, buletinele de identitate a administratorului și fondatorilor.
 • Raportul statistic forma nr. 4-AGR pentru perioada anului 2023 prezentat la Biroul Național de Statistică.
 • Declarația cu privire la ajutoarele de stat de care a beneficiat întreprinderea în ultimii 2 ani și anul în curs (Formular I.P. ODA).
 • Declarația pe propria răspundere precum că mijloacele financiare acordate sub formă de credit vor fi utilizate în conformitate cu destinația contractului de credit (Formular I.P. ODA).
 • Pentru întreprinderile debutante și nou create se va prezenta, prognoza financiară, situațiile financiare pentru ultima perioadă de gestiune raportată sau datele evidenței contabile (după caz).
 • Pentru întreprinderile cu durata de activitate de peste 12 luni, se vor prezenta situațiile financiare pentru ultimul an de gestiune și pentru ultimul trimestru/semestru de gestiune, precum și datele din evidența contabilă (după caz).
 • Concluzia și Decizia băncii privind acordarea creditului (scanat și în format electronic).
 • Graficul preventiv de achitare a creditului.
 • Copia documentelor care confirmă destinația creditului solicitat (după caz).
 • Alte acte solicitate de Garant (după caz).