Calitate şi transparenţă în administrarea  funciară

23 февраля 2021

 

 

Pentru implementarea cu succes a Proiectului „Înregistrare şi Evaluare Funciară” au loc o serie de consultări cu specialiștii din primării. Specialistul principal în domeniul reglementării funciare și cadastru al Secției Agricultură, Alimentație şi Implementarea Tehnologiilor Avansate  a Consiliului raional Anenii Noi, Dna Nadejda Sîrbu, acordă suport metodologic în vederea întocmirii corecte a listelor și actelor de inventariere, lucru cu materialele cartografice și hărțile orto-foto, în vederea identificării tuturor bunurilor proprietate publică pentru a fi delimitate, precum și catalogarea diverselor tipuri de erori produse în cadrul măsurărilor masive din anii 2000.

      Calitatea şi transparenţă în administrarea  funciară poate fi asigurată numai prin înregistrarea tuturor bunurilor imobile proprietate publică şi celor proprietate privată, cât  şi evaluarea proprietăţii imobiliare. Cele mai importante elemente în cadrul oricărei lucrări sânt profesionalismul specialiștilor din cadrul APL de nivelul I și II precum și  conlucrarea acestora cu reprezentanții instituțiilor din domeniul de specialitate și cetățenii.

 

Secția agricultură, alimentație și

Implimentarea tehnologiilor avansate

tel:026522767