Centrul militar teritorial Căuşeni anunţă concurs

6 мая 2021

Centrul militar teritorial Căuşeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă în Secţia administrativ-militară Anenii Noi: Specialist.

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Contribuirea la organizarea activităţii secţiei administrativ-militare prin determinarea priorităţilor şi politicii în domeniul recrutării şi încorporării cetăţenilor în serviciul militar în termen.

Sarcinile de bază:

1. Elaborarea politicilor cu privire la planificare şi realizarea cerinţelor în vigoare privind organizarea procesului de recrutare şi încorporare a tinerilor.

2. Participarea la activităţile de organizare a încorporării cetăţenilor în serviciul militar în termen şi repartizarea acestora în unităţile militare.

3. Selectarea candidaţilor pentru instruire în instituţiile militare de învăţămînt.

4. Organizarea şi desfăşurarea activităţiilor psihopedagogice de studiere şi selectare a recruţilor pentru îndeplinirea serviciului militar în termen.

Condiţii de participare la concurs:

— Cetăţean al Republicii Moldova;

— Domiciliu permanent în Republica Moldova;

— Studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul resurselor umane,administraţiei publice,drept, psihologie;

— Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă; — Cunoaşterea limbii de stat;

— Cunoştinţe de operare la calculator: (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

— Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Dosarul de concurs care va conţine:

— Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv;

— Copia buletinului de identitate;

— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);

— Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs — 31 mai 2021 Dosarul de concurs se depune la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi, str. Suvorov, nr.19

Secţia administrativ-militară Anenii Noi Relaţii la tel./fax 0265 2-10-90, 0265 2-23-23;

Bibliografia concursului :

• Constituţia Republicii Moldova

• Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public

– Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor

• Acte normative în domeniul administrativ-militar

– Legea nr. 1245–XV din 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei

– Hotărîrea Guvernului nr.864 din 17 august 2005, Regulamnetul cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen