COMUNICAT DE PRESĂ

6 октября 2022

Granturi pentru producători agricoli care au investit în echipamente și utilaje agricole ce asigură conservarea solurilor

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în parteneriat cu Proiectul ”Agricultura Competitivă în Moldova” și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură relansează Programul de granturi post-investiționale destinate managementului durabil al terenurilor și anunță primul apel de finanțare. Apelul se va desfășura în perioada 4 octombrie – 1 noiembrie 2022.

Granturile post-investiționale sunt destinate compensării cheltuielilor pentru procurarea de echipamente şi utilaje agricole și aplicarea măsurilor care asigură conservarea și ameliorarea solurilor.

Pot solicita finanțare producătorii agricoli individuali, care sunt înregistrați în conformitate cu legislația Republicii Moldova, activează în sectorul agricol, au efectuat investiții eligibile și vor prezenta dovada co-finanțării din surse proprii.

Granturile vor compensa până la 30% din investiția eligibilă, cu un plafon maxim stabilit la 10.000 dolari SUA per beneficiar și vor fi acordate prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

Printre echipamentele eligibile pentru finanțare se numără: semănători, tocătoare, stropitoare, combine de recoltare No-Till, combinatoare pentru formarea benzilor (tehnologii Strip-Till), echipamente și sisteme de irigare. Totodată, se va acorda finanțare pentru implementarea de măsuri agrotehnice, fitoameliorative și hidrotehnice care conduc la ameliorarea solului. Un beneficiar va fi eligibil pentru un singur grant post-investițional.

Pentru lista completă a utilajelor și practicilor eligibile, detaliile despre criteriile de eligibilitate și actele ce urmează a fi prezentate pentru a solicita finanțarea accesați Manualul de alocare a granturilor.

De asemenea, puteți solicita asistență la numărul de telefon 069303090.