Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

6 октября 2021

    Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

specialist principal Secţia elaborarea şi administrarea bugetului.

 

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei :

Contribuirea la elaborarea şi administrarea bugetului raionului.

 Sarcinile de bază :

— Asigurarea estimării veridice şi economic argumentată a cheltuielilor bugetelor locale.

— Contribuirea la elaborarea pronosticului bugetului raionului şi bugetului raional.

— Monitorizarea executării bugetului de ambele niveluri la cheltuieli.

Condiţii de participare la concurs :

Cetăţean al Republicii Moldova;

— Domiciliu permanent în Republica Moldova;

-Studii superioare de specialitate ( economie, finanțe, contabilitate);

— Experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil) ;

— Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

— Cunoaşterea limbii de stat;

— Cunoaşterea programelor Microsoft Ofice:Word, Excel, Power Point.

 

           Conţinutul Dosarului de concurs:

— Formularul de participare (forma tipică);

— Copia buletinului de identitate;

— Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz);

— Copia carnetului de muncă, după caz.

Documentele pentru participarea la concurs se vor prezenta  până la 25 octombrie 2021 la adresa : or. Anenii Noi ,str.31 August,4 , et.4 , bir.402 ,tel. 0-265-2-48-06.