Concursul de finanțare a programelor și proiectelor raionale de tineret în anul 2022

18 марта 2022

CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI

Serviciul Tineret și Sport

anunță

Concursul de finanțare a programelor și proiectelor raionale

de tineret în anul 2022

 

Concursul se desfășoară în baza Regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului de finanțare a programelor și proiectelor raionale de tineret în anul 2022 aprobat prin decizia Consiliului raional Anenii Noi nr. 01/18 din 10 martie 2022.

Documentația de solicitare a finanțării se va depune pe suport de hârtie la cancelaria Consiliului raional Anenii Noi (or. Anenii Noi,  Piaţa  31 August, 4, et. I, biroul 100) până la data de 17 aprilie 2022,  ora 17.00.

Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului de finanțare a programelor și proiectelor raionale de tineret în anul 2022 și formularul de aplicare cu anexele necesare pot fi solicitate la adresa de email: serviciults@gmail.com, budisteansvetlana@gmail.com.

Persoane de contact:

Munteanu Ana, șefa Serviciului Tineret și Sport, nr. de telefon 067133528

Budiștean Svetlana, specialist pentru tineret, Varnița, nr.de telefon 069958428