Consfătuire de lucru

14 апреля 2022

 

Infrastructura drumurilor este o temă controversată și care implică surse financiare considerabile.

În scopul soluționării întrebărilor ce țin de domeniul administrării drumurilor și a Fondului rutier pentru anul 2022, administrația Consiliului raional Anenii Noi s-a întrunit într-o consfătuire de lucru la care au participat: vicepreședintele raionului pe probleme economice, domnul Viorel Cociug, șefii direcțiilor și secțiilor pe domenii, consilierul raional, domnul Tărîță Dumitru, reprezentantul OT Căușeni al Cancelariei de Stat, doamna Svetlana Basarab, reprezentantul S.A. “Drumuri Criuleni”, domnul Alexandru Moisei . Aflându-se într-o vizită de lucru, la ședință a participat domnul Sergiu Bejan, Șeful Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”.
În cadrul ședinței au fost abordate probleme, ce țin de drumurile publice de importanță republicană, ce traversează teritoriul raionului Anenii Noi, cît și de calitatea părții carosabile a drumurilor locale de interes raional, în baza plângerilor recepționate de la APL de nivelul I și locuitorii acestora, planificându-se:
Reconstrucția drumului R2-Chișinău-Tiraspol (segment Chișinău-Anenii Noi)
G109 (segment Delacău-Bulboaca-R2)
G108-M5-Florești-Anenii Noi
G107 Delacău–Cimișeni-Mereni-G106
L485-Ciobanovca-Geamana
L478 – Bulboaca-Chirca-Merenii Noi-Floreni, etc.
Modernizarea și reabilitarea drumurilor publice locale de interes raional sau local, din contul surselor financiare a Fondului rutier, alocate anual, nu pot acoperi totalmente volumul investițiilor necesare, însă prin programe de colaboare, de investiții și granturi, avem perspectiva pentru derzvoltarea durabilă a infrastructurii drumurilor .