CONSILIUL RAIONAL TRANSPARENT

27 сентября 2023

La sfârșit de mandat 2019-2023, Consiliul Raional Anenii Noi vine cu un raport despre finanțarea proiectelor investiționale ale primăriilor din raion și contribuția adiministrației raionale la îmbunătățirea condițiile de trai ale comunităților.
**********************
PRIMĂRIA BULBOACA
— IP Gimnaziul „A.Guzun” Bulboaca: procurarea și instalarea arzătoarelor la cazane
— Construcția terenului de minifotbal, IP Gimnaziul „A.Guzun”
— IP Gimnaziul „Anton Guzun”: executarea lucrărilor de reparație a acoperișului
— I.P Gimnaziu A. Guzun: reparația blocului sanitar
PRIMĂRIA CIOBANOVCA
— IP Gimnaziul Ciobanovca: executarea lucrărilor de reparație capitală a cantinei
— IP Gimnaziul Ciobanovca: amenajarea terenului aferent
— Cofinanțare pentru reparația capitală a grădiniței de copii în cadrul proiectului ,,Reabilitarea termică (termoizolarea acoperișului, pereților, schimbarea ușilor și ferestrelor) la Grădinița de copii Ciobanovca
— Îmbunătățirea infrastructurii sportive la Gimnaziul Ciobanovca cu asigurarea contribuției pentru construcția terenului de mini-fotbal
— Procurarea și instalarea unui cazan la IP Gimnaziul Ciobanovca
— Cofinanțarea construcției terenului de mini-fotbal în comuna Ciobanovca
PRIMĂRIA ROȘCANI
— Reparația capitală a acoperișului cantinei IP Gimnaziul Roșcani (cofinanțare în cadrul proiectului implementat cu PNUD)
— Cofinanțarea lucrărilor de renovare a clădirii Centrului de Sănătate Roșcani
— Procurarea și instalarea a 2 cazane la IP Gimnaziul Roșcani
— Cofinanțarea construcției terenului de mini-fotbal
— Contribuție la proiectul ,,Reabilitarea acoperișului clădirii gimnaziului Roșcani” în cadrul programului de granturi UNDP
— Cheltuieli de deplasare a ansamblului de dans Strămoșasca la festivalul din jud. Arad, România (17-21 august 2023)
— I.P Gimnaziu Roșcani: cofinațarea reparației capitale a sălii sportive, sălii de festivități și a unui bloc sanitar (UNDP)
— Cofințarea proiectului „Achiziționarea de vehicule și echipament de dezăpezire” (AIPA)
PRIMĂRIA MERENII NOI
— IP Gimnaziul-grădiniță Merenii Noi: lucrări de proiectare a unui bloc nou de învățământ pentru educație timpurie