CONSILIUL RAIONAL TRANSPARENT. Domeniul Medicină

14 сентября 2023

Raport de activitate pe perioada de mandat 2019-2023 a Consiliului Raional Anenii Noi, care reflectă efortul comun al întregii echipe întru îndeplinirea sarcinilor asumate. 

 1. DOMENIUL MEDICINĂ

Anul 2020

 • Reparația capitală a blocului terapie
 • Cheltuieli de dotare a laboratorului
 • Expertiza tehnică a clădirii spitalului raional pentru reconstruirea unui centru de plasament pentru bătrâni
 • IMSP CS Hîrbovăț: procurarea și montarea cazanelor

Anul 2021

 • Reparația acoperișului blocului nr.1 a Centrului de Sănătate secția Medicilor de familie Anenii Noi (proiect în parteneriat cu Consiliul Județean Vaslui)
 • Cofinanțarea primăriei Roșcani la lucrările de renovare a clădirii Centrului de Sănătate Roșcani

Anul 2022

 • Reparația capitală a încăperilor și instalarea sistemului antiincendiar, IP Azilul persoanelor în etate și cu dezabilități Puhăceni
 • Lucrări de reparație și amenajare a terenului adiacent clădirii IP OMF Hîrbovăț
 • CS Speia: contribuție la reparația acoperișului OMF Puhăceni
 • Primăria Delacău: termoizolarea clădirii OMF