Cu privire la acordarea de plăți directe în sectorul zootehnic din Fondul național de dezvoltarea agriculturii și mediului rural

1 августа 2023

Se lansează apelul I de depunere a cererilor de solicitare a plăților directe în sectorul zootehnic:
1) Per cap de animal pentru speciile: bovine, ovine, caprine și cabaline.  Cererile de solicitare se depun începînd  cu 17 august 2023 pînă pe 30 septembrie 2023
2) Per kg de produs: lapte de vacă — cererile de solicitare se depun începînd  cu 17 august 2023  pînă pe 15 septembrie 2023
Se stabilește un volum de 150 milioane de lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru subvenționarea măsurilor date.

— Condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de plățile directe per cap de animal sunt următoarele:
a) sunt înregistrate în Registrul de stat al animalelor, conform prevederilor Legii nr.231/2006 privind identificarea și înregistrarea animalelor;
b) aparțin raselor incluse în Nomenclatorul raselor, tipurilor și crossurilor de animale, omologate (raionate) în Republica Moldova, inclusiv metiși cu aceste rase;
c) sunt asigurate în condițiile Legii nr. 183/2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură;
d) exploatația a fost supusă procedurii de autorizare sanitară veterinară de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, conform prevederilor Legii nr.221/2007 privind activitatea sanitară veterinară;
e) la momentul depunerii cererii de solicitare a plăților directe per cap de animal, fermierul nu are restanțe la achitarea impozitelor și taxelor față de bugetul public național;
f)fermierul dispune de apartenență la una dintre asociațiile producătorilor agricoli cu profil ramural pe specie de animale, cu excepția întreprinderilor de stat și instituțiilor publice;
g) fermierul este deținător legal al bunurilor imobile și mobile ce constituie obiect al stimulării prin mecanismul de plăți directe per cap de animal, termenul de arendă/comodat al bunurilor imobile nu poate fi mai mic de cinci ani, înregistrat în modul stabilit;
h) fermierul nu este inclus în Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenții și nu este în proces de insolvabilitate sau lichidare.