Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional Anenii Noi

Ordine  de  zi :

Proiectul de Decizie nr.01 pentru şedinţa din 02.2021

      Cu privire la raportul de activitate al Consiliului raional Anenii Noi și  subdiviziunile din subordine

      Raportor :  dl I.Vicol  — președintele raionului

Proiectul de Decizie nr.02 pentru şedinţa din 02.2021

      Cu privire  la  executarea  bugetului raional pentru anul 2020

       Raportor : dl A.Berzoi – şef  adjunct  Direcția Finanțe

Proiectul de Decizie nr.03 pentru şedinţa din 02.2021

       Cu privire la  corelarea bugetului raional aprobat pentru anul 2021 cu  Legea Bugetului de Stat.

      Raportor : dl A.Berzoi – şef  adjunct  Direcția Finanțe

Proiectul de Decizie nr.04 pentru şedinţa din 25.02.2021

       Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  din Fondul de rezervă al bugetului raional

Raportor : dl A.Berzoi – şef  adjunct  Direcția Finanțe

Proiectul de Decizie nr.05 pentru şedinţa din 25.02.2021

       Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2021

             Raportor :  dl A.Berzoi – şef adjunct  Direcţia Finanţe

Proiectul de Decizie nr.06 pentru şedinţa din 02.2021

       Cu privire la semnarea acordului de cooperare între raionul Anenii Noi şi judeţul Iași, România

       Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

Proiectul de Decizie nr.07 pentru şedinţa din 02.2021

       Cu privire la semnarea acordului de cooperare între raionul Anenii Noi şi judeţul Botoșani, România

 Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

Proiectul de Decizie nr.08 pentru şedinţa din 02.2021

Cu privire la semnarea acordului de cooperare  între raionul Anenii Noi şi  judeţul Vrancea, România

Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

Proiectul de Decizie nr.09 pentru şedinţa din 02.2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al organizației concertistice Ansamblul de muzică și dans popular ”Strămoșeasca”

Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

Proiectul de Decizie nr.10 pentru şedinţa din 02.2021

Cu privire la aprobarea unor Regulamente de organizare a concursurilor pentru  tineret în raionul Anenii Noi în anul 2021

Raportor: dna O.Rusu – șef Serviciul tineret și sport

Proiectul de Decizie nr.11 pentru şedinţa din 02.2021

Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil

(de alternativă) în primăvara-vara a.2021

Raportor:dl S.Filimon–șef Secţia administrativ-militară a raionului Anenii Noi

Proiectul de Decizie nr.12 pentru şedinţa din 02.2021

  Cu privire la raporturile de serviciu cu şeful IMSP ”Centrul de sănătate Floreni”, dna Valentina Morari

        Raportor: dna  O.Morari – specialist principal, serviciul resurse umane

Proiectul de Decizie nr.13 pentru şedinţa din 02.2021

Cu   privire la raporturile de serviciu  cu şeful  IMSP „Centrul de sănătate Roșcani”, dl Octavian Gușovschi

        Raportor: dna  O.Morari – specialist principal, Serviciul resurse umane

Proiectul de Decizie nr.14 pentru şedinţa din 02.2021

   Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal a IMSP  Centrelor de Sănătate din raion pentru anul 2021

 Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

Proiectul de Decizie nr.15 pentru şedinţa din 02.2021

  Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal a IMSP Spitalul raional  pentru  anul 2021

 Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

Proiectul de Decizie nr.16 pentru şedinţa din 25.02.2021

Cu privire la transmiterea în locaţiune a activelor neutilizate IMSP SR Anenii Noi

Raportor: dl A.Nastas  – director IMSP  Spitalul raional Anenii Noi

Proiectul de Decizie nr.17 pentru şedinţa din 25.02.2021

Cu privire la subvenționarea cantinelor sociale

Raportor: dna Z.Bunescu – șef DASPF

Proiectul de Decizie nr.18 pentru şedinţa din 25.02.2021

Cu privire la transmiterea bunurilor proprietatea Statului  Consiliului raional Anenii Noi

        Raportor : dl  R.Moroşan – şef  Direcția Educație

Proiectul de Decizie nr.19 pentru şedinţa din 25.02.2021

Cu  privire la transmiterea bunurilor proprietatea Statului Consiliului raional Anenii Noi

Raportor : dl  R.Moroşan – şef  Direcția Educație

Proiectul de Decizie nr.20 pentru şedinţa din 25.02.2021

Cu privire la  transmiterea mijloacelor fixe de la balanța Consiliului  raional la balanța Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor

  Raportor: dl D.Ciur – secretar al Consiliului raional

Proiectul de Decizie nr.21 pentru şedinţa din 25.02.2021

 Cu privire la casarea mijloacelor  fixe ale  IP Gimnaziul Floreni

 Raportor: dl R.Moroşan – şef  Direcția Educație

Proiectul de Decizie nr.22 pentru şedinţa din 02.2021

Cu privire la casarea  mijloacelor fixe  ale  IP Școala primară Hîrbovăț

 Raportor: dl R.Moroşan – şef  Direcția Educație

Proiectul de Decizie nr.23 pentru şedinţa din 02.2021

 Cu privire la casarea  mijloacelor  fixe  ale IP Gimnaziul-Grădiniță Telița

  Raportor: dl R.Moroşan – şef  Direcția Educație

Proiectul de Decizie nr.24 pentru şedinţa din 25.02.2021

Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP (CS Mereni și CS Floreni)

Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

Proiectul de Decizie nr.25 pentru şedinţa din 25.02.2021

Cu privire la abrogarea Deciziei CR nr.06-02 din 22.12.2020 ”Cu privire la aprobarea în redacție  nouă  a organigramei și  statelor de personal ale Consiliului raional Anenii Noi

Raportor: dna O.Creciun – consilier raional, președintele comsiei învățămînt, cultură, tineret și sport

Proiectul de Decizie nr.26 pentru şedinţa din 25.02.2021

 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a  Direcției Educație, Cultură şi Turism

 Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

Proiectul de Decizie nr.27 pentru şedinţa din 25.02.2021

Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual președintelui raionului

        Raportor : dna  O.Morari – specialist principal, Serviciul resurse umane

Proiectul de Decizie nr.28 pentru şedinţa din 25.02.2021

 Cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare

         Raportor : dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

Proiectul de Decizie nr.29 pentru şedinţa din 25.02.2021

 Cu privire la demisia din funcția de șef  a Direcției  economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor.

        Raportor : dna  O.Morari – specialist principal, Serviciul resurse umane

Proiectul de Decizie nr.30 pentru şedinţa din 25.02.2021

 Cu privire la demisia din funcție de Administrator  al IP ”Centrul  Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată”

        Raportor : dna  O.Morari – specialist principal, Serviciul resurse umane

Proiectul de Decizie nr.31 pentru şedinţa din 25.02.2021

Cu  privire la modificarea şi completarea unor decizii aprobate anterior

        Raportor : dl D.Ciur — secretarul Consiliului raional