Curs de instruire pentru reprezentanții autorităților publice locale

2 сентября 2022

Vineri, 02 septembrie, în sala de ședințe a Consiliului raional, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) a organizat cu suportul Secției Administrație Publică un curs de instruire pentru reprezentanții autorităților publice locale din raion cu subiectul: ,,Cerințele, principiile și noile tendințe din domeniul protecției datelor cu caracter personal».
La instruire au participat reprezentanții APL de nivelul I și II, OT Căușeni al Cancelariei de Stat, reprezentanți ai subdiviziunilor subordonate Consiliului raional și ale serviciilor desconcentate din raion.
Au fost examinate diferite aspecte, care apar în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, operațiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate în conformitate cu Legea privind protecţia datelor cu caracter personal și Hotărârea Guvernului nr. 672 pentru aprobarea regulamentelor cu privire la Registrul de stat al actelor locale. În final, reprezentanții Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal au răspuns la multiple întrebări, date de participanții la eveniment.