Deciziile Consiliului raional Anenii Noi din 16.09.2021

 

Decizie nr.06/01 din 16.09.2021  Cu privire la situația criminogenă în raion

 

Decizie nr.06/02 din 16.09.2021 Cu privire la organizarea activității instituțiilor de învățământ din raionul Anenii Noi în anul de învățământ 2021-2022

 

Decizie nr.06/03 din 16.09.2021 Cu privire la asigurarea populației raionului cu apă potabilă de calitate

 

Decizie nr.06/04 din 16.09.2021 Cu privire la executarea bugetului raional pe 6 luni ale anului 2021

 

Decizie nr.06/05 din 16.09.2021 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021

 

Decizie nr.06/06 din 16.09.2021 Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetare pe anul 2021

 

Decizie nr.06/07 din 16.09.2021 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe IP Gimnaziul Chirca

 

Decizie nr.06/08 din 16.09.2021 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe Direcția

Asistență Socială și Protecția Familiei Anenii Noi

 

Decizie nr.06/09 din 16.09.2021Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe IMSP Spitalul

raional Anenii Noi

 

Decizie nr.06/10 din 16.09.2021 Cu privire la vânzarea mijloacelor fixe

 

Decizie nr.06/11 din 16.09.2021  Cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus și serviciul civil (de alternativă) în toamna 2021 — iarna 2022

 

Decizie nr.06/12 din 16.09.2021 Cu privire la numirea în funcție de șef Direcția Generală Educație, Cultură și Turism

 

Decizie nr.06/13 din 16.09.2021 Cu privire la modificarea şi completarea unor decizii aprobate anterior

 

Decizie nr.06/14 din 16.09.2021 Cu privire la aprobarea acordului de cooperare între raionul Anenii Noi şi judeţul

Giurgiu, România

 

Decizie nr.06/15 din 16.09.2021 Cu privire la numirea în funcție de director al Ansamblului de muzică și dans popular “Strămoșeasca”

 

Decizie nr.06/16 din 16.09.2021 Cu privire la măsurile de asigurare a gestiunii patrimoniului Consiliului raional Anenii Noi