Deciziile Consiliului raional Anenii Noi din 19.04.2024

1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2024.

2. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a organigramei și statelor de personal ale CR Anenii Noi

3. Cu privire la reorganizarea IP ”Centrului Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată din Anenii Noi”

4. Cu privire la aprobarea indicilor de performanță personalului de conducere din IMSP din raion.

5.  Cu privire la solicitarea finanțării  nerambursabile din partea CJ Neamț (România) pentru susținerea proiectului ”Digitalizarea instituțiilor de învățământ din raionul Anenii Noi.”   6.  Cu privire la organizarea și desfășurarea procesului de evaluare semestrială a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici din instituțiile subordonate.

7. Cu privire la  numirea în funcția de șef al IMSP CS Varnița.

8. Cu privire la  constituirea comisiei de  concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante a secretarului Consiliului raional și conducătorilor instituțiilor și subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional. 

9. Cu privire la prelungirea contractelor de  locațiune 

10. Cu privire la darea în  locațiune a încăperii din incinta IMSP  CS Speia

11. Cu privire la inițierea procedurii de lichidare a IP Școala — internat auxiliară  Bulboaca

12. Cu privire la desfășurarea  consultărilor publice.

13. Cu privire la aprobarea acordului de cooperarte între raionul Anenii Noi și comunitatea Avangard, reg. Odesa, Ucraina

14. Cu privre la aprobarea acordului de cooperare între raionul Anenii Noi  și comunitatea Slobozhanka, reg. Odesa, Ucraina