Deciziile Consiliului raional Anenii Noi din 19.12.2023

22 декабря 2023

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2024 în prima lectură.
 2. Cu  privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2024 în lectura a doua.
 3. Cu privire la examinarea notificării OT Căușeni al Cancelariei de Stat
 4. Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pentru anul 2023 cu Legea Bugetului de Stat pentru anul 2023 nr.359/2022
 5. Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2023
 6. Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.01/02 din 09.03.2023 cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023
 7. Cu privire la modificarea Deciziei CR nr. 02/04 din 22 iunie 2023 cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023
 8. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2023
 9. Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare alocate din Fondul de rezervă al bugetului raional.
 10. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională pe anul 2023
 11. Cu privire la modificarea Deciziei CR nr. 01/04 din 09.03.2023
 12. Cu privire la solicitarea finanţării nerambursabile din partea Consiliului Judeţean Giurgiu (România) pentru susţinerea proiectului de construcție și dotare a două cîmpuri de sport la Stadionul raional Anenii Noi
 13. Cu privire la atestarea formațiilor artistice de amatori din raionul Anenii Noi
 14. Cu privire la salarizarea personalului de conducere din instituțiile medico-sanitare din raion pentru anul 2024
 15. Cu privire la aprobarea Strategiei raionale de dezvoltare a sectorului de tineret  pentru anii  2024-2026
 16. Cu privire la aprobarea condițiilor de acces pe proprietatea publică a Consiliului raional Anenii Noi
 17. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică
 18. Cu privire la transmiterea unor  bunuri din proprietatea Statului în proprietatea Consiliului raional Anenii Noi. 
 19. Cu privire la defalcările din profitul net al Întreprinderilor Municipale în  bugetul raional al Consiliului raional Anenii Noi. 
 20. Cu privire la schimbarea calității de fondator și transmiterea unor instituții publice în proprietatea statului.
 21. Cu privire la dizolvarea  Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei a   Consiliului raional Anenii Noi.
 22. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru   anul 2024 .
 23.   Cu privire la recrutarea tinerilor născuţi în anul 2008
 24.   Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare semestrială a      performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici din instituțiile subordonate.
 25. Cu privire la numirea în funcția de şef al Centrului de Reabilitare și     Integrare Socială  Anenii Noi.
 26. Cu privire la aprobarea aplicării la Programul  Interreg NEXT România Republica Moldova  2021-2027 pentru proiecte de investiție
 27. Cu privire la transmiterea în locațiune  a unor încăperi prorietate publică
 28. Cu privire la darea în locațiune a încăperii din incinta CR Anenii Noi
 29. Cu privire la completarea și modificarea unor decizii