Deciziile Consiliului din 22.12.20

06/01   Cu privire la aprobarea bugetului  raional pentru anul 2021 în prima lectură.

06/02   Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 în lectura a doua

06/03 Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a ogranigramei şi a statelor de personal a Consiliului raional Anenii Noi

06/04   Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2020.

06/05   Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020.

06/06   Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional

06/07   Cu privire la distribuirea  mijloacelor financiare

06/08   Cu privire la amplasarea Platformei Industriale Multifuncționale în raionul Anenii Noi

06/09   Cu privire la solicitarea finanţării nerambursabile din partea Consiliului Judeţean Vaslui (România) pentru susţinerea proiectului de instalare a două ascensoare la Spitalul raional Anenii Noi şi garantarea contribuţiei Consiliului raional Anenii Noi

06/010 Cu privire la solicitarea finanţării nerambursabile din partea Consiliului Judeţean Vaslui (România) pentru susţinerea proiectului de schimbare a acoperişului Centrului de sănătate Anenii Noi şi garantarea contribuţiei Consiliului raional Anenii Noi

06/13   Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Anenii Noi

06/14   Cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si funcționare a Serviciul social “Respiro”. 

06/15   Cu privire la recrutarea tinerilor născuţi în anul 2005

06/16   Cu privire la darea în locațiune

06/17   Cu privire la darea în locațiune a activelor neutilizate

06/18   Cu privire la casarea bunurilor materiale CRIS Anenii Noi

06/19   Cu privire la casarea bunurilor materiale IP Gimnaziul ”Vișegrad” Calfa

06/20   Cu privire la casarea  bunurilor  materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale Azilului pentru persoane în etate şi cu dizabilităţi

06/21   Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale IP Gimnaziul Todirești

06/22   Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale IP Gimnaziul Botnărești

06/23   Cu privire la transmiterea bunurilor proprietatea statului Consiliului raional Anenii Noi

06/24   Cu privire la numirea în funcţia de administrator IP Centrul Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată Anenii Noi

06/25   Cu privire la încetarea raportului de muncă al directorului IM Centrul stomatologic raional Anenii Noi

06/26   Cu privire la numirea în funcţia de director IM Centrul stomatologic raional Anenii Noi.

06/27   Cu privire la numirea în funcţia de șef a IMSP ”CS Speia”

06/28   Cu privire la unele acţiuni ce ţin de organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale funcţionarilor publici din autorităţile publice ale raionului

06/29   Cu privire la acordarea premiului anual

06/30   Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional şi Aparatului președintelui raionului pentru anul 2021

06/31   Cu  privire la modificarea şi completarea unor decizii aprobate anterior

06/32   Cu privire la transmiterea bunurilor proprietatea statului Consiliului raional Anenii Noi