Deciziile Consiliului raional Anenii Noi din 24.06.2021

Decizie nr.04/01 din 24.06.2021 Cu privire la dinamica dezvoltării economiei raionale și investițiilor realizate în anii 2014-2020

— Decizie nr.04/02 din 24.06.2021 Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.01/05 din 25.02.2021 ”Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021”

— Decizie nr.04/03 din 24.06.2021 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021

— Decizie nr.04/04 din 24.06.2021 Cu privire la aprobarea acordului de cooperare între raionul Anenii Noi şi judeţul Vrancea, România, în redacție nouă

— Decizie nr.04/05 din 24.06.2021 Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului și standartelor minime de calitate ale Serviciului de îngrijire socială la domiciliu

— Decizie nr.04/06 din 24.06.2021 Cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu

— Decizie nr.04/07 din 24.06.2021 Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit al bunului imobil

— Decizie nr.04/08 din 24.06.2021 Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare pentru subvenţionarea cantinei de ajutor social

— Decizie nr.04/09 din 24.06.2021 Cu privire la instituirea organizației concertistice ”Orchestra de Fanfară raională Anenii Noi”

— Decizie nr.04/10 din 24.06.2021 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe (Consiliul raional)

— Decizie nr.04/11 din 24.06.2021 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale IP Gimnaziul „Anton Guzun”

— Decizie nr.04/12 din 24.06.2021 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale IP Liceul teoretic ”Alexandr Puşkin”

— Decizie nr.04/13 din 24.06.2021 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale IÎ Liceul teoretic „Andrei Straistă”

— Decizie nr.04/14 din 24.06.2021 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale IP Liceul teoretic „Mihai Eminescu”

— Decizie nr.04/15 din 24.06.2021 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale IP Liceul teoretic Ion Creangă Hîrbovăț

— Decizie nr.04/16 din 24.06.2021 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportatela mijloacele fixe ale IP Gimnaziul — Grădiniţă Teliţa

— Decizie nr.04/17 din 24.06.2021 Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Deciziei nr.06/10 din 22.12.2020 ”Cu privire la solicitarea finanţării nerambursabile din partea Consiliului Judeţean Vaslui (România) pentru susţinerea proiectului de schimbare a acoperișului Centrului de sănătate Anenii Noi și garantarea contribuţiei Consiliului raional Anenii Noi”

— Decizie nr.04/18 din 24.06.2021 Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare din raion

— Decizie nr.04/19 din 24.06.2021 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe

— Decizie nr.04/20 din 24.06.2021 Cu privire la modificarea și completarea unor decizii aprobate anterior