Deciziile Consiliului raional Anenii Noi din 25.02.21

Decizia 01-01  Cu privire la raportul de activitate al Consiliului raional Anenii Noi și subdiviziunile din subordine

Decizia 01-02  Cu privire la  executarea  bugetului raional pentru anul 2020

Decizia 01-03  Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pentru anul 2021 cu Legea Bugetului de Stat. 

Decizia 01-04  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional

Decizia 01-05  Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2021

Decizia 01-06  Cu privire la semnarea acordului de cooperare între raionul Anenii Noi şi judeţul Iași, România

Decizia 01-07  Cu privire la semnarea acordului de cooperare între raionul Anenii Noi şi judeţul Botoșani, România

Decizia 01-08  Cu privire la semnarea acordului de cooperare între raionul Anenii Noi şi  judeţul Vrancea, România

Decizia 01-09  Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al organizației concertistice Ansamblul de muzică și dans popular ”Strămoșeasca”

Decizia 01-10  Cu privire la aprobarea unor Regulamente de organizare a concursurilor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2021

Decizia 01-11  Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) în primăvara-vara a.2021

Decizia 01-12  Cu privire la raporturile de serviciu cu şeful IMSP ”Centrul de sănătate Floreni”, dna Valentina Morari

Decizia 01-13  Cu privire la raporturile de serviciu cu şeful  IMSP „Centrul de sănătate Roșcani”, dl Octavian Gușovschi

Decizia 01-14  Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal a IMSP Centrelor de Sănătate din raion pentru anul 2021

Decizia 01-15  Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal a IMSP Spitalul raional pentru anul 2021

Decizia 01-16  Cu privire la transmiterea în locaţiune a activelor neutilizate IMSP SR Anenii Noi

Decizia 01-17  Cu privire la subvenționarea cantinelor sociale

Decizia 01-18  Cu privire la transmiterea bunurilor proprietatea Statului Consiliului raional Anenii Noi.  

Decizia 01-19  Cu privire la transmiterea bunurilor proprietatea Statului Consiliului raional Anenii Noi.

Decizia 01-20  Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe de la balanța Consiliului raional la balanța Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor

Decizia 01-21   Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IP Gimnaziul Floreni

Decizia 01-22   Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale  IP Școala primară Hîrbovăț

Decizia 01-23   Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IP Gimnaziul-Grădiniță Telița

Decizia 01-24.1   Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP CS Mereni
Decizia 01-24.2   Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP CS Floreni

Decizia 01-25   Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcției Educație, Cultură şi Turism

Decizia 01-26   Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual președintelui raionului

Decizia 01-27   Cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare

Decizia 01-28  Cu privire la demisia din funcția de șef a Direcției economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor.

Decizia 01-29  Cu privire la demisia din funcție de Administrator al IP ”Centrul Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată”

Decizia 01-30  Cu privire la modificarea şi completarea unor decizii aprobate anterior

Decizia 01-31   Cu privire la transmiterea în comodat a încăperilor din incinta Centrelor de Sănătate