Declarație de răspundere managerială

16 марта 2023

DECLARAŢIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

în temeiul prevederilor art.16 alin.(l) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, Vicol Ion, în calitate de Preşedinte al raionului Anenii Noi declar că Consiliul Raional Anenii Noi, dispune de un sistem de control intern managerial a cărui organizare şi funcţionare permite parţial furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice şi operaţionale au fost utilizate în condiţii de transparenţă, economicitate, eficienţă, eficacitate, legalitate, etică şi integritate.

declaratie