Desemnarea câștigătorilor în cadrul Programului de Granturi Mici

2 июля 2021

În cadrul Concursului de finanțare a programelor și proiectelor pentru tineret-2021, pe principiu de paritate, Consiliul raional Anenii Noi și MECC au oferit sprijin financiar proiectelor comunitare în valoare de 198200 lei pentru 10 grupuri de inițiativă și Asociații obștești: s.Puhăceni, s.Calfa, c.Geamăna, s.Varnița, s.Hîrbovăț, Anenii Noi (trei proiecte), s.Delacău, s.Speia.

Programul susține cetățenia activă, stimularea participării tinerilor în procesul decizional și dezvoltarea abilităților antreprenoriale.