Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior Secţia Elaborarea şi administrarea bugetului (perioadă nedeterminată).       

4 ноября 2021

      Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior Secţia Elaborarea şi administrarea bugetului (perioadă nedeterminată).

 Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei :

Contribuirea la elaborarea şi administrarea bugetului raionului.

 Sarcinile de bază :

— Asigurarea estimării veridice şi economic argumentată a cheltuielilor bugetelor locale.

— Contribuirea la elaborarea pronosticului bugetului raionului şi bugetului raional.

— Monitorizarea executării bugetului de ambele niveluri la cheltuieli.

Condiţii de participare la concurs :

Cetăţean al Republicii Moldova;

— Domiciliu permanent în Republica Moldova;

-Studii superioare de specialitate ( economie, finanțe, contabilitate);

— Experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil) ;

— Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

— Cunoaşterea limbii de stat;

— Cunoaşterea programelor Microsoft Ofice:Word, Excel, Power Point.

           Conţinutul Dosarului de concurs:

— Formularul de participare (forma tipică);

— Copia buletinului de identitate;

— Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz);

— Copia carnetului de muncă, după caz.

 

                 Bibliografia concursului  pentru ocuparea funcției publice  vacante —

specialist superior Secția Elaborarea și administrarea bugetului:

 

— Constituţia Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public :

— Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

— Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduita a funcţionarului public;

— Legea nr.16 –XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

— Hotărârea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

— Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

— Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

— Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativ-teritorială a RM:

— Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.

Acte normative în domeniul de specialitate :

— Legea nr.397 – XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;

— Legea nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;

-Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

-Hotărârea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

 

Dosarul de concurs se depune până la data de 24.11.2021 la adresa :

MD-6501, or.Anenii Noi, str.31 August 4, et.4, bir.409.

Relaţii la telefonul de contact : 0-265-2-28-41, 0-265-2-48-06.