Fermierii trebuie să anunțe apicultorii despre realizarea tratamentelor la culturi!

5 мая 2022

Secția Agricultură și Alimentație atenționează fermierii că trebuie să anunțe obligatoriu  apicultorii în cazul în care intenționează să prelucreze terenurile cu produse fitosanitare, pentru a fi evitate cazurile de intoxicații ale albinelor.
Este important ca apicultorii să-și înregistreze stupina (staționară sau în pastoral) la autoritatea publică locală, precum și să informeze fermierii ce activează în regiunea respectivă despre prezența stupinii sale, ca ulterior să poată fi notificat în timp util despre lucrările agricole preconizate,  ce ar implica utilizarea produselor fitosanitare toxice albinelor.
„Persoanele fizice și juridică care au intenția de a utiliza produse fitosanitare poartă responsabilitate conform legislației în vigoare de a prezenta administrațiilor publice locale graficul de tratare a terenurilor și să notifice, cu cel puțin 7 zile până la demararea tratărilor, indicând concret data și ora începerii și finalizării, metoda tratării, denumirea preparatului și concentrația administrării acestuia, precum și gradul lui de nocivitate”.
De asemenea, administrația publică locală este obligată să afișeze la timp în locurile publice notificările recepționate despre efectuarea tratării terenurilor și să înștiințeze despre aceasta apicultorii înregistrați la staționar și păstoral.
În cazul apariției morbidității sau mortalității spontane a albinelor, proprietarii de stupine urmează să anunțe imediat autoritățile publice locale, medicii veterinari sau subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor, pentru investigare și aplicarea măsurilor necesare.