Festivalul Naţional de folclor „La Nistru la Mărgioară”

5 июня 2023

La  3 iunie,  în satul Puhăceni, s-a desfășurat Festivalul Național ”La Nistru, la mărgioară”,  dedicat Zilei portului popular. Acest festival  are drept scop popularizarea tradițiilor și obiceiurilor  naționale,  valorificarea folclorului autohton, promovarea tinerelor talente.
Anual, acest festival adună  toate formațiile folclorice din raionul Anenii Noi, cât și oaspeți din întreaga țară pentru a-și etala talentele și maiestria interpretativă pe malul Nistrului, aducându-i omagiu și închinîndu-i cântece și laude acestui simbol al neamului nostrum. Satul Puhăceni este unul din satele care promovează valorile populare, portul și tradițiile.

La festival au participat meşteri populari, creatori de artă tradiţională: olărit, prelucrarea artistică a lemnului, croşetă, broderie, prelucrarea pieilor, împletituri din nuiele, confecţionarea instrumentelor populare, avînd posibilitatea de a comercializa lucrările expuse.
Deasemenea am avut parte de bucate tradiționale și locuri special amenajate pentru copii. Festivalul s-a desfăşurat într-o ambianţă plăcută, în care natura, gastronomia, muzica, meşteşugăritul şi mirosul de fân proaspăt cosit formează un anturaj inegalabil .

Consiliul raional Anenii Noi,Direcția Cultură,  Casa raională de cultură Anenii Noi, mulțumește tuturor celor pezenți și celor implicați la acest eveniment frumos.