FORUMUL EDUCAȚIONAL RAIONAL DIN AUGUST

26 августа 2022

    

Astăzi, 26 august 2022, în sala de ședințe a Consiliului raional se desfășoară Forumul Educațional Raional, la care participă directorii instituțiilor de învățământ, metodiștii  instituțiilor educaționale timpurii, primarii localităților din raion, Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat și Serviciul Situații Excepționale a raionului, precum și vicepreședintele raionului, dl. Dmitri Ciur.

Agenda evenimentelui  va include sinteza privind rezultatele anului de studiu 2021 -2022, рrеzеntări de bunе practici și  performanțe din domeniul educațional. De asemenea, reieșind din problemele stringente și propunerile participanților la forum,  vor fi trasate obiective pentru   instituțiile educaționale din raion în  noul an de studii 2022-2023.