Deciziile Consiliului raional Anenii Noi din 15 decembrie 2022

Dc.nr.05-01 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023 în prima lectură

Dc.nr.05-02 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023 în lectura a doua

Dc.nr.05-03 Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2022

Dc.nr.05-04 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022

Dc.nr.05-05Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.06-01 din 15.11.2019 „Cu privire la aprobarea omponenței numerice și nominale a comisiilor consultative de specialitate specialitate a Consiliului raional Anenii Noi”

Dc.nr.05-06 Cu privire la solicitarea finanțării nerambursabile din partea Consiliului Județean Arad (România) pentru susținerea proiectului de achiziție și instalare a sistemului/aparatului de roentgen la IMSP Spitalul
raional Anenii Noi

Dc.nr.05-07 Cu privire la raportul Direcției Generală Educație Cultură și Turism în domeniul culturii pentru anul 2022 în raionul Anenii Noi

Dc.nr.05-08Cu privire la acceptarea transmiterii bunului imobil din proprietatea UAT Ciobanovca în proprietatea UAT Consiliul raional Anenii Noi

Dc.nr.05-09 Cu privire la aderarea Consiliului raional Anenii Noi
la “Convenția Primarilor privind Energia și Clima 2030”

Dc.nr.05-10 Cu privire Ia aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2023

Dc.nr.05-11 Cu privire la recrutarea tinerilor născuți în anul 2007

Dc.nr.05-12 Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale lî L.T ”A. Straistă” Anenii Noi

Dc.nr.05-13 Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IP Gimnaziul Todiresti

Dc.nr.05-14 Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP Spitalul raional Anenii Noi

Dc.nr.05-15 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale IMSP CS Varnița

Dc.nr.05-16 Cu primire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale Direcției Generală Educație, Cultură și Turism Anenii Noi.

Dc.nr.05-17 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale Direcției Asistență Socială si Protecția Familiei Anenii Noi

Dc.nr.05-18 Cu privire la aprobarea cuantumului costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu

Dc.nr.05-19 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe și a materialelor de gospodării

Dc.nr.05-20 Cu privire la transmiterea unui bun imobil IP„Școlii Sportive Anenii Noi” în gestiune economică

Dc.nr.05-21 Cu privire la transmiterea bunurilor proprietatea Statului Consiliului raional Anenii Noi

Dc.nr.05-22 Cu privire la aprobarea regulamentelor de organizare a concursurilor pentru tineret

Dc.nr.05-23 Cu privire la organizarea și desfășurarea procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici din autoritățile publice

Dc.nr.05-24  Cu privire la numirea în funcție de manager IP Casa Comunitară Chirca

Dc.nr.05-28  Cu privire Ia aprobarea acordului de cooperare între raionul Anenii Noi și  municipiul Ruse, Bulgaria

Dc.nr.05-29 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale Consiliului raional Anenii Noi

Dc.nr.05-30 Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.01/25 din 25.02.2021 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a  Direcției Educație, Cultură și Turism”