Deciziile Consiliului raional Anenii Noi din 09.03.2023

01-01 Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2022

01-02 Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2023

01-03 Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.05/02 din 15.02.2022 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023 în lectura a doua

01-04 Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare pentru reparația și întreținerea drumurilor locale 

01-05 Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal a IMSP Centrelor de Sănătate din raion pentru anul 2023

01-06 Cu privire la situația criminogenă în raion

01-07 Cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus și serviciul  civil (de alternativă ) în primăvara-vara anului 2023

01-08  Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare pentru subvenționarea cantinei de ajutor social 

01-09 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe și materialelor

01-10 Cu privire la acceptarea transmiterii bunului imobil din proprietatea UAT Anenii Noi  în proprietatea UAT Consiliul raional Anenii Noi 

01-11 Cu privire la transmirea bunurilor proprietatea Statului Consiliului raional Anenii Noi

01-12 Cu privire la raportul de activitate economico-financiar a întreprinderii Municipale ’’Centrul Stomatologic raional Anenii Noi”

01-13 Cu privire la raportul de activitate economico-financiar a întreprinderii Municipale ”Biroul raional de proiectări, prospecțiuni și servicii Anenii Noi”

01-14 Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare a Consiliului raional Anenii Noi și  Instituția Privată Academia de Studii Administrative din Republica Moldova

01-15 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare a Consiliului raional Anenii Noiși АО „Femeie, Speranță, Viitor”

01-16 Cu privire la aprobarea acordului de cooperare între raionul Anenii Noi și județul Maramureș, România 
01-17 Cu privire la aprobarea acordului de cooperare între raionul Anenii Noi și județul Mureș, România 
01-18 Cu privire la organizarea și efectuarea recensământului populației și locuințelorîn raionul Anenii Noi în anul 2024
01-19 Cu privire la casarea mijloacelor fixe la Instituția Publică Centrul de Creație a 
Elevilor Ciocârlia din Anenii Noi

01-20 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale Liceului Teoretic ”Ion Creangă” Hîrbovăț

01-21 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe aleIP Liceului Teoretic ’’Olimp” Puhăceni
01-22 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale IP Gimnaziul Maximovca 

01-23 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate Ia mijloacele fixe ale IP Gimnaziul Șerpeni 

01-24 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale mijloacelor fixe ale IP Gimnaziul Zolotievca

01-25 Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.02-10 din 19.03.2015 ’’Regulamentul de activitate al colectivelor artistice de amator”

01-26 Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului rational în instanță de judecată

01-27 Cu privire la examinarea notificării ОТ Căușeni al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-23 din 17.01.2023

01-28 Cu privire la examinarea notificării ОТ Căușeni al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-30 din 18.01.2023

01-29 Cu privire la modificarea și completarea unor decizii aprobate anterior