Pr.Dc.nr.1 Aprob.buget.in lectura I pe anul 2023

Pr.Dc.nr.2. Aprob.bugetului in lectura II pe anul .2023

Pr.Dc.nr.3. Raport executare  a bugetului pe 9 luni ale anului 2022

Pr.Dc.nr.4. Cu privire la modificarea bugetului raional

Pr.Dc.nr.5. Cu privire la modificarea si completarea Deciziei CR nr. 06-01 din 15.11.2019

Pr.Dc.nr.6. Cu priv. la solicitarea finanțării neramburs.  CJ Arad  (roentgen )

Pr.Dc.nr.7.  Cu privire la raportul   DGECT pentru an. 2022

Pr.Dc.nr.8. Cu privire la acceptarea transmitererii imob. din propr. UAT Ciobanovca  în propriet. UAT Consiliul raional Anenii Noi

Pr.Dc.nr.9. Cu priv. la aderarea CR Anenii Noi la Conventia prim. Energia și  Clima 2030

Pr.Dc.nr.10. Cu priv. la aprobarea Planului  de activitate A CR Anenii Noi

Pr.Dc.nr.11. Cu priv. la recrutarea  tinerilor născuți în 2007

Pr.Dc.nr.12. Casare LT Straista

Pr.Dc.nr.13. Casarea Todirești

Pr.Dc.nr.14. Casare IMSP SR Anenii Noi

Pr.Dc.nr.15. Casare IMSP CS Varnita

Pr.Dc.nr.16. Casarea la DGECT Anenii Noi

Pr.Dc.nr.17. Casare DASPF

Pr.Dc.nr.18. Cu priv. la  aprob. cuantumului cost. Serv.de îngrijire la domiciliu

Pr.Dc.nr.19. Cu priv. la transm. mijl.fixe  si material. de gospodării

Pr.Dc.nr.20. Cu priv. la  transmitere bun. imob. IP Scolii Sportive Anenii Noi 

Pr.Dc.nr.21. Cu priv. la  transm. bunur. propriet. statului CR Anenii Noi

Pr.Dc.nr.22. Cu priv. la aprob.regulam. pentru concurs. tineret

Pr.Dc.nr.23. Evaluarea  anuală a funcț. publ. din AP 

Pr.Dc.nr.24. Cu priv. la raportul managerului  IP CC Chirca