CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI!

 

Direcţia Asistentă Socială si Protecţia Familiei Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Asistent social comunitar   în primăria  s. Bulboaca  pe o perioada  nedeterminată.

Condiţii de participare la concurs:

 • Cetăţean al RM;
 • Domiciliu permanent în RM;
 • Studii specifice privind ocuparea postului în asistența socială;
 • Se admit și studenții care fac studii în domeniul asistenței sociale, la secția cu frecvență redusă ( începând cu anul III);
 • Experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil) ;
 • Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Cunoaşterea programelor Microsoft Ofice:Word, Excel

Conţinutul Dosarului de concurs:

 1. Curriculum Vitae
 2. Copia diplomei de studii
 3. Certificatul medical
 4. Copia carnetului de muncă
 5. Copia buletinului de identitate
 6. Cererea către DASPF Anenii Noi

Bibliografia:

* Legea nr. 547/2003  cu privire la asistenţa socială;

*Legea 140/2013  privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;

si Legea 133 din 2008 cu privire la ajutorul social;

* Codul Muncii al RM ;

     Alte informații suplimentare puteți primi la Direcţia Asistenţă Socială, Tineret şi Protecţia Familiei Anenii Noi, care se află în  or. Anenii Noi, str. Piaţa 31 August, 4 , et. 1 biroul 405 sau la  tel.  068611315;

Depunerea dosarelor va avea loc din  data de  03 august  2022   până la data de   23 august  2022.

Responsabil pentru colectarea dosarelor este Munteanu Ira, sef serviciu asistenţi sociali comunitari;