Instruire în domeniul protecţiei civile a cadrelor pedagogice

23 марта 2023

Astăzi, 23  martie, în sala de ședințe a Consiliului raional,  au avut loc cursurile de instruire şi perfecţionare în domeniul protecţiei civile și apărare împotriva incendiilor a cadrelor didactice din instituțiile preuniversitare din raionul Anenii Noi. La instruire au fost prezenți 31   persoane. Instruirea a fost  organizată conform  Dispoziţiei Preşedintelui raionului – Preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale al raionului Anenii Noi nr. 260 din 14.12.2022 „Cu privire la aprobarea actelor Protecţiei Civile pentru anul 2023” și  în conformitate cu  Planul de pregătire în domeniul Protecţiei Civile a raionului Anenii Noi pentru anul 2023. Cursul a fost predat de specialiștii Centrului Republican de Instruire la Protecția Civilă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI.