Irigarea — o componentă vitală pentru asigurarea dezvoltării durabile a sectorului agricol

22 февраля 2021

 

Construcția rețelelor de alimentare cu apă pentru irigare (conducta de aprovizionare cu apă de la sursa de apă până la câmp, bazin de acumulare/stocare a apei , stație de pompare) va oferi condițiile necesare la înființarea culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole. Astăzi, 21 februarie 2021,  la această temă s-au dus discuții între agentul economic dl.Andrei Onofrei, care îşi dorește implementarea unei rețele de irigare cu ajutorul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII) și primarul s. Cobusca Nouă Andrian Draguțan, întrucât este necesară participarea primăriei în acest proiect, ca fiind proprietar al bazinului acvatic de unde se va furniza apa pentru irigare. La discuţie au participat şi specialiştii din cadrul Secţiei Agricultură, Alimentaţie şi Implementarea Tehnologiilor Avansate a Consiliului raional Anenii Noi.

S-a accentuat asupra perfectării actelor necesare pentru  obținerea Autorizației de mediu pentru folosirea specială a apei și Regulamentul-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor

Sperăm la o  colaborare reciprocă cu  rezultate semnificative pentru ambele părți.

 

Secția Agricultură, Alimentație și

Implimentarea Tehnologiilor Avansate

tel:026522767