Lansarea Apelului de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiecte de îmbunătățiri funciare

7 февраля 2023

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că în conformitate cu Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru a RM nr. 01 din 01 februarie 2023, deținătorii de terenuri, pot depune cereri de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiecte investiționale de îmbunătățiri funciare, ameliorarea și protecția solului, în perioada 01.02. — 07.03.2023.

Cererile de solicitare a subvenției în avans se depun pentru următoarele submăsuri:

Submăsura nr. 1: Prevenirea și combaterea eroziunii  solului;

 Submăsura nr. 2: Ameliorarea chimică a solurilor;

Submăsura nr. 3: Conservarea și sporirea fertilității solurilor.

Criteriile de eligibilitate stabilesc că, solicitant al subvențiilor poate fi persoana juridică/fizică sau unitatea administrativ teritorială de nivelul întâi, care deține teren în proprietate, posesie sau folosință, înregistrat în modul stabilit de lege, și urmează să implementeze proiectul într-o unitate administrativ — teritorială de nivelul întâi.

De menționat este faptul că suportul statului constituie 80 % din valoarea proiectului eligibil ce nu va depăși 1 milion de lei.

Plățile vor fi efectuate în două tranșe:

I Tranșă — 70% din valoarea subvenției, care va fi achitată în condiția prezentării dovezilor cofinanțării din partea Beneficiarului în proporție de cel puțin 20%, din valoarea proiectului investițional;

II Tranșă – 30% din valoarea subvenției, se va efectua în baza cererii de debursare, la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentarea actelor confirmative.

Dosarul de solicitare urmează să fie depus de către solicitant la oficiile teritoriale ale AIPA din jurisdicția în care solicitantul va efectua investiția.