Lansarea apelului IV de depunere a dosarelor în cadrul Programului de granturi post investiționale „Managementul durabil al terenurilor”  

2 апреля 2024

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că în conformitate cu Ordinul MAIA nr. 52 din 28.03.2024, se lansează apelul IV de depunere a dosarelor în cadrul Programului de granturi post investiționale „Managementul durabil al terenurilor”(MDT) din cadrul Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P). Sunt invitați să participe la Programul de granturi: producătorii agricoli, care sunt înregistrați în conformitate cu legislația Republicii Moldova, activează în sectorul agricol, au efectuat investiții eligibile și vor prezenta dovada co-finanțării din surse proprii.Grantul post – investițional va rambursa 30% din valoarea investiției eligibile, cu un plafon de 10 000 dolari SUA per producător agricol. Un beneficiar va fi eligibil pentru un singur grant post-investițional.

Printre echipamentele eligibile pentru finanțare se numără: 

— semănători, tocătoare, stropitoare, combine de recoltare (tehnologii No-Till)

— combinatoare pentru formarea benzilor (tehnologii Strip-Till)

— echipamente și sisteme de irigare

— construcții hidrotehnice de captare a apei

— înființarea/reabilitarea de fâșii paravânt

— ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate

— înierbarea în jurul pomilor în livezi

Dosarele de aplicare la Programul de granturi post-investiționale se depun la sediile secțiilor/serviciilor teritoriale ale AIPA, din raza teritorială în care s-a efectuat investiția, de către solicitant sau reprezentantul legal al acestuia, în perioada 01- 30 aprilie 2024.

    Notă:  Detalii privind documentele necesare, precum și investițiile eligibile pot fi găsite în Manualul de alocare a granturilor al programului de granturi post-investiționale „Managementul durabil al terenurilor .