Lansarea proiectului AGGRI

2 января 2024

Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI).

Conform  Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în vederea realizării proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor agricole, sporirii rezilienței și productivității întreprinderilor agricole, AGRI va  sprijini obiectivele de îmbunătățire a serviciilor agricole publice, stimulare a creșterii orientate spre piață și sporirea rezilienței beneficiarilor de a crește accesul la serviciile de irigare.

Acesta are o valoare de 55 milioane dolari SUA și va fi implementat până în anul 2029, fiind integrate următoarele domenii și direcții prioritare de intervenție pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii:
· Dezvoltarea sectorului zootehnic, cu accente pe: reziliența energetică, modernizarea fermelor și sporirea șeptelului cu genetică performantă;
· Reabilitarea a 3 sisteme centralizate de irigare;
· Consolidarea capacităților instituționale ale entităților de profil: AIPA, ANSA, Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală, crearea centrelor de excelență veterinară care vor asigura informarea și prestarea de servicii crescătorilor de animale.