Lucrurile frumoase se fac doar împreună!

15 марта 2024

Consiliul raional Anenii Noi în comun cu Secția Situații de Urgență Anenii Noi au avut săptămâna aceasta în calitate de oaspeți reprezentanții Agenției Franceze de Dezvoltare, Organizația ACTED și Bibilioteques sans Frontieres. Parteneriatul cu ei în cadrul proiectului STRIVE aduce rezultate importante pentru comunitatea raionului.
Obiectivul principal al proiectului este „Reducerea vulnerabilității la riscurile de dezastre și consolidarea rezilienței socio-economice în Moldova”. Astfel, după un șir de sesiuni de instruire și seminare, a fost prezentată Strategia Reducerea Riscurilor de Dezastre și planul de răspuns pentru localitățile din raionul Anenii Noi.
Strategia a fost elaborată în baza problemelor identificate și vizează stabilirea unui cadru eficient pentru reducerea și minimizarea riscurilor de dezastre. Pilonul dezvoltării durabile a unei comunități este conlucrarea actorilor publici, sectorul privat, asociativ și a societății civile.
Împreună cu partenerii noștri construim soluții comune cu și pentru oamenii din raionul Anenii Noi!