Mesaj de felicitare a Vicepreședintelui raionului domeniul economic cu prilejul Zilei independeței

26 августа 2023

Mesaj de felicitare a Vicepreședintelui raionului domeniul economic

Cociug Viorel cu prilejul Zilei independeței