Mesaj de felicitare a Vicepreședintelui raionului domeniul social cu prilejul Zilei independeței

25 августа 2023

Mesaj de felicitare Vicepresedintelui raionului Anenii Noi

Dmitrii Ciur cu prilejul Zilei  independentei