Modernizarea  şi reconstrucţia stadionului raional Anenii Noi

9 марта 2021


Conform planului de lucru pe anul  de activitate 2021, au demarat lucrările

 de reparaţie  capitală  pentru  modernizarea  şi reconstrucţia stadionului raional Anenii Noi.

   Joi, 04 martie 2021 grupul de lucru în componenţa: preşedintele raionului dl Ion VICOL,  vicepreşedintele pe domeniul economic dl Valentin BRINIŞTER, specialişti din cadrul  Secţiei construcţii  a Consiliului raional Anenii Noi , consilieri raionali  şi antreprenorul  — SRL “INCONEX-COM”,  au efectuat o vizită de lucru la faţa locului.

     În cadrul vizitei părţile  au discutat mai multe momente  ce ţin de executarea lucrărilor iniţiate, în special  axându-se  pe respectarea termenilor  stabiliţi.