Noii funcționari ai Consiliului raional au depus jurământul de credință

4 мая 2023

Joi, 04 mai 2023,  în cadrul unei ceremonii festive doi  angajaţi ai Consiliului  au depus jurământul de credință al funcționarului public în fața Vicepreşedintelui  raionului, dl Dmitri Ciur  şi a simbolurilor de stat.

La numirea în funcție, în temeiul art. 32, alin. 1, din Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, specialiştii debutanţi —  Coman Victoria și Fortuna Natalia  au jurat să respecte Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să execute în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinească conştiincios obligaţiile ce le revin în exercitarea funcţiei publice şi să respecte normele de conduită profesională.

Atât vicepreședintele raionului, dl Dmitri Ciur, cât și șeful Serviciului resurse umane, dna Olga Morari,  i-au felicitat pe cei doi funcționari publici și i-au îndemnat să dea dovadă de implicare, devotament și responsabilitate în activitatea pe care o desfășoară.