Pentru ședința extraordinară din 29.09.2022

  1. Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pentru anul 2022 cu Legea Bugetului de Stat pentru anul 2022  nr.205/2021

                                                                               Raportor : dna C.Boicu  — șef Direcția Finanțe

  1. Cu privire la examinarea problemelor de la IMSP Spitalul raional    Anenii Noi

  Raportor: dl D.Ciur – vicepreședintele raionului Anenii Noi, președintele

                  Consiliului de Administrare a IMSP Spitalul raional Anenii Noi   

  1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022

Raportor : dna C.Boicu  — șef Direcția Finanțe 

  1. Cu privire  la  distribuirea  mijloacelor  financiare  pentru  subvenţionarea  cantinei  de  ajutor  social

Raportor : dna Z.Bunescu — șef  DGECT

  1. Cu  privire  la  instituirea unităților  de personal

Raportor : dna Z.Bunescu — șef  DGECT

  1. Cu privire la completarea și modificarea unor decizii

Raportor : dna T.Bulbuc – secretar interimar al CR