Pentru ședința ordinară din 09.12.2021

 

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în prima lectură

     Raportor: dl I.Vicol – președintele  raionului

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în lectura a doua

     Raportor: dna  C.Boicu – şef   Direcţia Finanţe

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 

     Raportor: dna C.Boicu – şef  Direcţia Finanţe

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2021.

     Raportor:  dna C.Boicu – şef  Direcţia Finanţe

 1. Cu privire  la  alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al   bugetului raional

      Raportor:  dna C.Boicu – şef  Direcţia Finanţe

 1. Cu privire la recrutarea tinerilor născuţi în anul 2006

      Raportor: dl S.Filimonșef  Secția administrativ-militară  Anenii  Noi

 1. Cu privire la solicitarea finanţării nerambursabile din partea Consiliului Judeţean Giurgiu (România) pentru susţinerea proiectului ”Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea destinației ei în sală sportivă în raionul Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Tighina nr. 3A”

     Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele raionului

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare a Consiliului raional și AO ”Genezis”

     Raportor: dl O.Zelinski  – vicepreședinte raionului Anenii Noi

 1. Cu privire la instituirea unităților de asistent personal

      Raportor: dna Z. Bunescu- Șef Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei

 1. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2022

      Raportor : dl D.Ciur  – secretarul CR

 1. Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Zolotievca și IP Gimnaziul Ciobanovca

      Raportor: dl O.Zelinski  – vicepreședinte raionului Anenii Noi

 1. Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Botnărești și IP Gimnaziul Țînțăreni

      Raportor: dl O.Zelinski  – vicepreședinte raionului Anenii Noi

 1. Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Cobusca Nouă și IP Gimnaziul ”Anton Guzun” Bulboaca

       Raportor: dl O.Zelinski  – vicepreședinte raionului Anenii Noi

 1. Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Calfa și IP Gimnaziul  Roșcani

      Raportor: dl O.Zelinski  – vicepreședinte raionului Anenii Noi

 1. Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Chirca și IP  Liceul Teoretic  ”Emil Nicula”  Mereni

       Raportor: dl O.Zelinski  – vicepreședinte raionului Anenii Noi

 1. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe Direcției Finanțe

      Raportor: dna C.Boicu  — Șef  Direcția Finanțe

 1. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe Consiliul raional Anenii Noi

      Raportor: dl V Coteț — Șef serviciul transport și gospodărie

 1. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe IMSP Centrul de Sănătate Anenii Noi

       Raportor: dna I.Gurschii  – șef IMSP  Centrul de Sănătate Anenii Noi

 1. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe IP Gimnaziul-Grădiniță ”Luceafărul ” Delacău

      Raportor: dl R.Moroșan  – șef Direcția Generală Educație, Cultură și Turism

 1. Cu privire la casarea bunurilor  materiale uzate raportate la mijloacele fixe IP  Școala primară-grădință  din s.Mereni

      Raportor : dl R.Moroșan  – șef Direcția Generală Educație, Cultură și Turism

 1. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe IP Gimnaziul Zolotievca

      Raportor : dl R.Moroșan  – șef Direcția Generală Educație, Cultură și Turism

 1. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică

      Raportor : dna N. SîrbuȘef serviciu relații funciare și cadastru

 1. Cu privire la unele acţiuni ce ţin de organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale funcţionarilor publici din autorităţile publice ale raionului

      Raportor : dna O.Morari – specialist principal, Serviciul resurse umane

 1. Cu privire la acordarea concediului de odihnă președintelui raionului

       Raportor : dna O.Morari – specialist principal, Serviciul resurse umane

 1. Cu privire la modificarea şi completarea unor decizii aprobate anterior

       Raportor : dl D.Ciur — secretarul Consiliului raional