Proiecte de decizii pentru ședinta CR din 17.08.2023

 1. Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pentru anul 2023 cu Legea Bugetului de Stat pentru anul 2023 359/2022

    Raportor : dna C.Boicu  — șefă Direcția Finanțe

2. Cu privire la executarea bugetului raional pe 6 luni ale anului 2023

         Raportor: dna C.Boicu – şefă  Direcția Finanțe

3. Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.01/02 din 09.03.2023 cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023

     Raportor: dna C.Boicu – şefă  Direcția Finanțe

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2023

Raportor: dna C.Boicu – şefă Direcția Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a organigramei și statelor de personal ale Consiliului raional Anenii Noi

  Raportor: dl A.Gorodinskii – președintele comisiei de planificare, finanțe și buget

 1. Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr.04-09 din 24.06.2021 ”Cu privire la instituirea organizației concertistice ”Orchestra deFanfară raională Anenii Noi”

 Raportor: dl A.Gorodinskii – președintele comisiei de planificare, finanțe și buget

 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.01/09 din 25.02.2021 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Organizației Concertistice Ansamblul de muzică și dans popular ”Strămoșeasca”

Raportor: dna O.Creciun – președintă a comisiei învățământ, cultură și turism

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Secției Cultură şi Turism

    Raportor: dl I.Baciușef adjunct DGECT, șef Direcția Cultură și Turism

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcției Educație

     Raportor: dl R.Moroșan șef Direcția  Generală Educație, Cultură și Turism

 1. Cu privire la atribuirea statutului de Instituţie Publică Palatului de Cultură Anenii Noi

    Raportor: dl I.Baciușef adjunct DGECT, șef Direcția Cultură și Turism

 1. Cu privire la instituirea Bibliotecii Publice Raionale Anenii Noi

  Raportor: dl I.Baciușef adjunct DGECT, șef Direcția Cultură și Turism

 1. Cu privire la reorganizarea IP LT ”Olimp” s.Puhăceni în IP Gimnaziu ”Olimp” s.Puhăceni

     Raportor: dl R.Moroșan șef Direcția  Generală Educație, Cultură și Turism

 1. Cu privire la retragerea din gestiune economică a patrimoniului public

   Raportor: dna N.Sîrbu – șefă Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

 1. Cu privire la transmiterea în comodat

 Raportor: dna N.Sîrbu – șefă Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

 1. Cu privire la gestiunea economică asupra unor încăperi

    Raportor: dna N.Sîrbu – șefă Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

 1. Cu privire la înregistrarea dreptului de proprietate asupra unor construcții

 Raportor: dna N.Sîrbu – șefă Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

 1. Cu privire la aprobarea memorandumului de înțelegere între Consiliul raional Anenii Noi și Consorțiul STRIVE

    Raportor: dna N.Sîrbu – șefă Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

18. Cu privire la aprobarea actelor de solicitare a finanţării/cofinanțării nerambursabile din partea Consiliului raional Anenii Noi în cadrul proiectelor investiționale locale

     Raportor: dna N.Sîrbu – șefă Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

 1. Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi

 Raportor: dna T.Bulbuc – secretară interimară a Consiliului raional

 1. Cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) în toamna 2023 — iarna 2024

     Raportor: dl I.Sauleac – șef interimar  Secția administrativ-militară Anenii Noi

 1. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe

Raportor: dna C.Arman – șefă interimară a Centrului de Reabilitare și Integrare  Socială Anenii Noi

 1. Cu privire la numirea în funcția de şef al IMSP Centrul de Sănătate Mereni

Raportor: dna O.Morari  — șefă Serviciul resurse umane

 1. Cu privire la numirea în funcția de şef al IMSP Centrul de sănătate Bulboaca

 Raportor: dna O.Morari  — șefă Serviciul resurse umane

 1. Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu

 Raportor: dna O.Morari  — șefă Serviciul resurse umane

 1. Cu privire la completarea și modificarea unor decizii

 Raportor: dna T.Bulbuc – secretară interimară a Consiliului raional