Proiecte de decizii pentru sedinta din 10.03.2022

  1. Cu privire la activitatea subdiviziunilor Consiliului raional Anenii Noi în anul 2021

Raportor: dl I.Vicol — preşedintele raionului

2. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2021

Raportor:dna C.Boicu — şef Direcţia Finanţe

3. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2022

Raportor: dna C.Boicu — şef Direcţia Finanţe

4. Cu privire Ia alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional

Raportor: dna C.Boicu — şef Direcţia Finanţe

5. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor locale

Raportor: dl V.Jizdan- şef Secţia construcţii

6. Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal a IMSP Centrelor de Sănătate din raion pentru anul 2022

Raportor: dl O.Zelinski — vicepreşedintele raionului

7. Cu privire Ia aprobarea organigramei şi statelor de personal a IMSP Spitalul raional pentru anul 2022

Raportor: dl A.Nastas — director IMSP Spitalul raional Anenii Noi

8. Cu privire Ia încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) în primăvara-vara a.2022

Raportor: dl S.Filimon-şef Secţia administrativ-militară a raionului Anenii Noi

9. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional nr.04/17 din 24.06.2021

Raportor: dl O.Zelinski — vicepreşedintele raionului Anenii Noi

10. Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Zolotievca şi IP Gimnaziul Ciobanovca

Raportor: dl R.Moroşan — şef Direcţia Generală Educaţie, Cultură, Turism

11. Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Botnăreşti şi IP Gimnaziul Ion Creangă Ţînţăreni

Raportor: dl R.Moroşan — şef Direcţia Generală Educaţie, Cultură, Turism

12. Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Vişegrad Calfa şi IP Gimnaziul Roscani

Raportor: dl R.Moroşan — şef Direcţia Generală Educaţie, Cultură, Turism

13. Cu privire la reorganizarea IP Şcoala Primară Hîrbovăţşi II LT ”Ion Creangă” Hîrbovăţ

Raportor: dl R.Moroşan — şef Direcţia Generală Educaţie, Cultură, Turism

14. Cu privire Ia reorganizarea IP Gimnaziul Maximovca şi IP LT ’’Emil Nicula” Mereni

Raportor: dl R.Moroşan — şef Direcţia Generală Educaţie, Cultură, Turism

15. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei Raionale de Cultură Anenii Noi (< centru cultural multifuncţional)

Raportor: dl R.Moroşan — şef Direcţia Generală Educaţie, Cultură, Turism

16. Cu privire la aprobarea Regulamentelor de organizare a concursurilor pentru tineret

Raportor: dna A.Munteanu — şef Serviciul Tineret şi Sport

17. Cu privire la extinderea serviciilor pentru tineri la nivel local

Raportor: dna A.Munteanu — şef Serviciul Tineret şi Sport

18. Cu privire la transmiterea bunului imobil din proprietatea Consiliului raional Anenii Noi în proprietatea Statului

Raportor: dna N.Sîrbu — şef Serviciul relaţii funciare şi cadastru

19. Cu privire la transmiterea în comodat a încăperilor din incinta IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

Raportor: dl A.Nastas — director IMSP Spitalul raional Anenii Noi

20. Cu privire la darea în locaţiune a încăperii din incinta IMSP CS Anenii Noi

Raportor: dna I.Gurschii — şef IMSP CS Anenii Noi

21. Cu privire la darea în locaţiune a încăperii din incinta IMSP CS Bulboaca

Raportor: dl O.Zelinski — vicepreşedintele raionului

22. Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune a încăperilor din incinta IMSP CS Mereni

Raportor: dl O.Zelinski — vicepreşedintele raionului

23. Cu privire la prelungirea contractelor de locaţiune a încăperilor din incinta IMSP Spitalul raional Anenii Noi

Raportor: dl A.Nastas — director IMSP Spitalul raional Anenii Noi

24. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IP LT A.Puşkin Anenii Noi

Raportor: dl R.Moroşan — şef Direcţia Generală Educaţie, Cultură, Turism

25. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP Spitalul raional Anenii Noi

Raportor: dl A.Nastas — director IMSP Spitalul raional Anenii Noi

26. Cu privire la demisia din funcţia de şef a Direcţiei economie, dezvoltare regional şi atragerea investiţiilor

Raportor: dna Morari O — şef serviciu resurse umane

27. Cu privire la alegerea vicepreşedintelui raionului

Raportor: dl I.Vicol — preşedintele raionului

28. Cu privirela modificarea şi completarea unor decizii aprobate anterior

Raportor : dl D.Ciur — secretarul Consiliului raional