Proiecte de decizii pentru ședința Consiliului raional din 26.05.2022

Proiect Decizie nr.01   Cu privire la totalurile realizării Strategiei de incluziune socilală a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2016-2021 în raionul Anenii Noi. Raportor: dna Zinaida Bunescu — șef Direcție Asistență Socială și Protecția Familiei.

Proiect Decizie nr.02   Cu privire la organizarea odihnei și întremării copiilor și adolescenților în sezonul estival 2022. Raportor: dl C.Croitor – director interimar al IP TO ”Viișoara Anenii Noi”

Proiect Decizie nr.03  Cu privire la totalurile realizării Programului raional de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021. Raportor: dl. A. Coteață  — medic epidemiolog la Centrul de Sănătate Căușeni.

 Proiect Decizie nr.05  Cu privire la corelarea bugetului raional, aprobat pentru anul 2022 cu Legea Bugetului de Stat nr. 205/2021 pentru anul 2022. Raportor: dna Cristina Boicu, șef Direcție Finanțe.

Proiect Decizie nr.07  Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional .   Raportor: dna C.Boicu – şef  Direcția Finanțe

Proiect Decizie nr.08   Cu privire la solicitarea finanțării nerambursabile din partea Consiliului Județean Vaslui  ( România) pentru susținerea proiectului de achiziție și instalare a două ascensoare la Spitalul raional Anenii Noi și garantarea contribuției Consiliului raional Anenii Noi.  Raportor: dl. Dmitri Ciur — vicepreședintele raionului.

Proiect Decizie nr.09  Cu privire la examinarea Prescripției 25-09-12/596  din  20.04.2022.   Raportor: dna E.Bumbu  — șef Secția Juridică

Poiect Decizie .nr.10  Cu privire la examinarea Prescripției Inspecției  financiare  25-09-12/556 din 12 aprilie 2022.   Raportor: dna C.Boicu  — șef Direcția Finanțe

Proiect Decizie nr.11   Cu privire la examinarea cererii prealabile.  Raportor: dna  E.Bumbu — șef secția juridică

Proiect Decizie nr.12  Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Zolotievca și IP Gimnaziul Ciobanovca.        Raportor: dl R.Moroșan – șef Direcția Generală Educație, Cultură, Turism

Proiect Decizie nr.13  Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Botnărești și IP Gimnaziul ”Ion Creangă” Țînțăreni.      Raportor: dl R.Moroșan – șef Direcția Generală Educație, Cultură, Turism

Proiect Decizie nr.14  Cu privire la reorganizarea IP Cobusca Nouă și IP Gimnaziul ”Anton Guzun” Bulboaca.     Raportor: dl R.Moroșan – șef Direcția Generală Educație, Cultură, Turism

Proiect Decizie nr.15  Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe IP Gimnaziul Șerpeni.  Raportor: dl R.Moroșan – șef Direcția Generală Educație, Cultură, Turism

Proiect Decizie nr.16 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale Direcţiei Finanţe.  Raportor: dna C.Boicu  — șef Direcția Finanțe

Proiect Decizie  nr.17 Cu privire la transmiterea bunului imobil din proprietatea Consiliului raional Anenii Noi în    proprietatea Statului.   Raportor: dna N.Sîrbu  – șef Serviciul relații funciare și cadastru

Proiect Decizie nr.18 Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a încăperilor din incinta Consiliului raional.  Raportor: dna T.Bulbuc – secretar interimar al CR     

Proiect Decizie nr.19  Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a încăperilor din incinta IMSP CS Mereni. Raportor: dl D.Ciur – vicepreședintele  raionului

Proiect Decizie nr.20 Cu privire la prelungirea contractelor de locațiune a încăperilor din incinta IMSP Spitalul raional Anenii Noi.  Raportor: dl A.Nastas  – director IMSP  Spitalul raional Anenii Noi

Poiect  Decizie  nr.21  Cu privire la darea în locațiune a încăperii din incinta IMSP CS Bulboaca. Raportor: dl. Dmitri Ciur — vicepreședintele raionului.

Proiect Decizie .nr.22  Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a încăperii din incinta    IÎ Liceul Teoretic ”Andrei Straistă” Anenii Noi.  Raportor: dl E.Margine – director IÎ LT ”Andrei Straistă” Anenii Noi

Proiect Decizie nr.23  Cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern.    Raportor: dna A.Cociorba – audit intern

Proiect Decizie nr.24 Cu privire la aprobarea planului de acțiuni anticorupție la nivel local. Raportor: dna Bumbu Elena — șef Secție Juridică.

Proiect Decizie  nr.25 Cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu a secretarului Consiliului raional Anenii Noi  Raportor: dna O.Morari — șef serviciul resurse umane

Proiect Decizie nr.27 Cu privire la modificarea și completarea unor decizii aprobate anterior.  Raportor: dna Tatiana Bulbuc — secretar interimar al Consiliului raional.