Ședința Extraordinară a Consiliului Raional

29 января 2024

În conformitate cu Dispoziția președintelui raionului nr.7 din 23.01.2024, pe data de 29 ianuarie curent, ora 10.00, s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului Raional Anenii Noi. Ordinea de zi a inclus 10 întrebări:
1. Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pentru anul 2024 cu Legea Bugetului de Stat pentru anul 2024 nr.418/2023;
2. Cu privire la aprobarea aplicării la Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027;
3. Cu privire la aprobarea aplicării la Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027 cu proiectul „Conectați pentru sănătatea oamenilor”;
4. Cu privire la transmiterea activelor și pasivelor a DASPF Anenii Noi;
5. Cu privire la transmiterea patrimoniului DASPF;
6. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanţa de judecătă;
7. Cu privire la vacanța funcției și organizarea concursului pentru ocuparea funcției de șef IMSP „Centrul de Sănătate Varnița”;
8. Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual președintelui raionului;
9. Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.02/01 din 05.12.2023;
10. Cu privire la numirea în funcție a secretarului Consiliului raional.
La deschiderea ședinței, dl președinte al raionului Alexandru Moisei a felicitat aleșii locali cu ocazia Zilei Autonomiei Locale și a lucrătorului din Administrația Publică Locală, care urmează să fie serbată pe data de 1 februarie, exprimându-și speranța la o colaborare constructivă întru binele raionului.
Totodată, doamna secretară-interimar Tatiana Bulbuc a dat citire Hotărârii CEC cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul Raional Anenii Noi pentru 3 consilieri supleanți.
În calitate de secretar al Consiliului a fost votată unanim dna Ina Jalbă, învingătoarea concursului de funcție, cu începerea serviciului din 1 februarie curent.