Ședința Comitetului de management comunitar

16 февраля 2024

După cum am relatat anterior, Consiliul Raional Anenii Noi a încheiat un memorandum de înțelegere cu HELVETAS Swiss Intercooperation, cu sediul central în Zurich, Elveția, care presupune oportunități de colaborare în domeniul dotării unor instituții preșcolare cu mobilier.
În ședința de lucru din 14 februarie 2024, Comitetul de management comunitar, împreună cu reprezentantul HELVETAS, Anton Munteanu, a examinat un proiect de dotare a 7 instituții preșcolare din raion cu cele necesare. Au fost selectate 7 grădinițe: 2 instituții din or. Anenii Noi, precum și instituțiile de educație timpurie din Roșcani, Puhăceni, Hîrbovăț, Geamăna și Floreni.
Reamintim, că HELVETAS este o organizație internațională, care sprijină populația din aproximativ treizeci de țări în curs de dezvoltare și aflate în tranziție în efortul lor de a-și îmbunătăți condițiile de viață.