Ședința conducătorilor serviciilor publice desconcentrate din raionul Anenii Noi

1 апреля 2022

 

 

La  31 martie 2022, în sala mare de ședințe a Consiliului raional Anenii Noi, conducătorii serviciilor publice desconcentrate din raionul Anenii Noi, membrii Colegiului Consultativ, s-au întrunit într-o ședință ordinară.
Ședința a fost prezidată de către Babin Sergiu, șef al Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, președintele Colegiului Consultativ al SPD în teritoriul Anenii Noi.
Ordinea de zi:
1. Data de 30 aprilie 2022 – ultima zi de depunere a declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice.
Raportor: Muntean Vitalie, șef, Direcția Deservire Fiscală, Anenii Noi;
2. Perioada 22 martie – 20 mai 2022 – bilunarul de salubrizare a localităților.
Raportor: Sturza Vitalie, șef, Inspecția pentru protecția mediului, Anenii Noi;
3. Cu privire la procesul de imunizare anti-COVID a populației raionului Anenii Noi și situația epidemiologică.
Raportor: Coteață Alexandru,șef, Centrul Sănătate Publică, Anenii Noi;
4. Informație operativă privind activitatea la zi a serviciului public desconcentrat.
Raportori: șefii serviciilor desconcentrate;
5. Diverse.
La ședință au fost prezenți șefii Direcției siguranței alimentelor, Biroului de probațiune, Casei teritoriale de asigurări sociale, Secției Situații Excepționale, Centrului Sănătate Publică, Centrului Militar, Direcției pentru statistică, Direcției pentru ocuparea forței de muncă, IS pentru supraveghere tehnică Intehagro, Direcției deservirii fiscale, Centrului Multifuncțional, ASP, Inspecției Teritoriale de Muncă, Inspecției protecției mediului, Inspectoratului de Poliție, președintele raionului Anenii Noi și vicepreședintele raionului.
Cu un mesaj de mulțumire și gratitudine conducătorilor serviciilor publice desconcentrate a venit domnul Ion Vicol, președintele raionului Anenii Noi.