Ședința Consiliului raional Anenii Noi

22 июня 2023

Astăzi, 22 iunie 2023, în  baza dispoziției președintelui raionului a fost convocată ședința ordinară a Consiliului raional.
La ședință au fost prezenți 28 de consilieri  din 33.  Preşedintele şedinţei a fost desemnat consilierul Anastasia Cojocari.
La ședință au fost invitați funcționari publici ai Aparatului președintelui raionului, șefi ai serviciilor desconcentrate din teritoriu, primari.
Conform ordinii de zi, aleşii locali au aprobat 34 decizii și anume:
 1. Cu privire la activitatea subdiviziunilor Consiliului raional Anenii Noi în anul 2022
 1. Cu privire la organizarea odihnei și întremării copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023.
 1. Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.01/02 din 09.03.2023 cu privire la modificarea bugetului  raional  pe  anul 2023.
 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2023.
 1. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională pe anul 2023.
 1. Cu privire la activitatea Instituției Publice Centrul de Creație a Elevilor Ciocârlia  Anenii Noi.
 1. Cu privire la activitatea Instituției Publice Școlii Sportive Anenii Noi
 1. Cu privire la solicitarea finanţării nerambursabile din partea Consiliului Judeţean Arad (România) pentru susţinerea proiectului de achiziție și instalare a sistemului/aparatului de roentgen la IMSP Spitalul raional Anenii Noi
 1. Cu privire la solicitarea finanţării nerambursabile din partea Consiliului Judeţean Vaslui (România) pentru susţinerea proiectului de achiziție și instalare a două ascensoare la Spitalul raional Anenii Noi și garantarea contribuţiei Consiliului raional Anenii Noi.
 2. Cu privire la gestiunea economică a unor încăperi.
 3. Cu privire la instituirea Serviciului tutelă/curatelă.
 1. Cu privire la instituirea Serviciului Sprijin alimentar.
 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea sărbătorii „Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare” anul 2023.
 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a șefilor IMSP Centrele de Sănătate din raion.
 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de finanțare a sportivilor de performanță din raionul Anenii Noi.
 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de integrare a serviciilor de asistență comunitară.
 1. Cu privire la vacanța funcției și organizarea concursului pentru ocuparea funcției de șef IMSP ”Centrul de Sănătate Mereni”
 1. Cu privire la vacanța funcției și organizarea concursului pentru ocuparea funcției de șef IMSP ”Centrul de Sănătate Bulboaca”.
 1. Cu privire la numirea în funcție de manager ÎM Biroul Raional de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii Anenii Noi.
 1. Cu privire la aprobarea Statutului Î.M.”Biroul  raional de proiectare, prospecțiune  și  servicii Anenii Noi”.
 1. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare semestrială a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici din autoritățile publice ale raionului.
 1. Cu privire la examinarea notificării parvente de la OT Căușeni al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-236 din 20.04.2023.
 1. Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe și a materialelor de gospodărie
 1. Cu privire la transmiterea unui bun imobil IP ”Școlii Sportive Anenii Noi” în gestiunea economică.
 1. Cu privire  la casarea bunurilor  materiale  uzate raportate la mijloacele fixe  ale Direcției Finanțe
 2. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Anenii Noi
 3. Cu privire la casarea bunurilor materiale (literatură artistică și metodică)
 4. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP Spitalul Raional Anenii Noi.
 5. Cu privire  la casarea bunurilor  materiale  uzate raportate la mijloacele fixe ale IP Gimnaziul Speia.
 6. Cu privire  la casarea bunurilor  materiale  uzate raportate la mijloacele fixe ale IP Gimnaziul ”Ion Creangă” Țînțăreni
 7. Cu privire  la casarea bunurilor  materiale  uzate raportate la mijloacele fixe ale IP Gimnaziul Cobusca Veche
 8. Cu privire  la casarea bunurilor  materiale  uzate raportate la mijloacele fixe ale Centrului  de Reabilitare și Integrare Socială Anenii Noi.
 9. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP Centrul de Sănătate Anenii Noi.
 10. Cu privire la modificarea deciziei nr. 01/04 din 09.09.2023 ”Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare pentru reparația și întreținerea drumurilor publice locale.

La ședință au fost prezenți primari, șefii subdiviziunilor și direcțiilor Consiliului raional, alte persoane interesate.