Ședință de lucru cu primarii .

19 мая 2022

       
La  18 mai s-a  desfășurat ședinșa de lucru  cu primarii satelor (comunelor) din raion.  La ședință au fost prezenți: președintele raionului — dl Ion Vicol, vicepreședinții raionului — dnii Ciur Dmitri și Cociug Viorel, dna Tamara Ermurachi — șef  Secție Agricultură și Alimentație. De asemenea au participat:  șeful  Direcției Siguranței Alimentelor  — dl Petru Andronic,   șeful Secției Situații Excepționale — dl Vitalii Ceban,  șeful Secției Administrativ Militară — dl Sergiu Filimon,   reprezentantul Serviciului Fiscal de Stat — dl Ion Bludaru, șeful  Inspecției Protecției Mediului — dl Vitalie Sturza, Comisarul Inspectoratului de Poliție Anenii Noi, dl Dorin Tomșa, care au venit cu diverse informații  În ordinea de zi au fost examinate  întrebări ce țin de evaluarea calamităților naturale în agricultură, despre proiecte de investiții din raion, cu privire la situația ecologică în localitățile din raion, cu privire la  regulile de igienă și prestarea serviciilor de alimentație publică din cadrul instituțiilor de învățământ (preșcolare, școlare, tabere de odihnă și întremare a copiilor), cu privire  la colaborarea APL de nivelul I cu Inspectoratul de Poliție Anenii Noi, cu privire la pregătirea către sezonul estival, despre organizarea în primării a evidenței militare, a recruților și rezerviștilor.
La rândul său, primarii au vorbit despre problemele cu care se confruntă ei în localități, și-au expus doleanțele și propunerile sale.