Ședința Extraordinară a Consiliului Raional Anenii Noi din 19.04.2024

19 апреля 2024

Comunicat de presă:
Ședința extraordinară a Consiliului Raional Anenii Noi

Astăzi, 19 aprilie 2024, la orele 10:00, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Anenii Noi s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului raional. Au fost puse în discuție 14 întrebări, pe marginea cărora au fost adoptate 14 decizii.
Ordinea de zi a cuprins următoarele subiecte:

1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2024.
Raportor: dna C. Boicu – șefă Direcția Finanțe
2. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a organigramei și statelor de personal ale Consiliului raional Anenii Noi.
Raportor: dl A. Moisei – președintele raionului
3. Cu privire la reorganizarea Instituţiei Publice ”Centrul Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată din raionul Anenii Noi”.
Raportor: dl D. Ciur – vicepreședintele raionului
Coraportor: dna A. Munteanu – șefă Serviciul tineret și sport
4. Cu privire la aprobarea indicilor de performanță personalului de conducere din instituțiile medico-sanitare din raion.
Raportor: dl D. Ciur – vicepreședintele raionului
5. Cu privire la solicitarea finanțării nerambursabile din partea Consiliului Județean Neamț (România) pentru susținerea proiectului „Digitalizarea instituțiilor de învățământ din raionul Anenii Noi”.
Raportor: dna N. Sîrbu — șef Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor
6. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare semestrială a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici din instituțiile subordinate.
Raportor: dna O. Morari – șefă Serviciul resurse umane
7. Cu privire la numirea în funcția de șef al IMSP Centrul de Sănătate Varnița.
Raportor: dna O. Morari – șefă Serviciul resurse umane
8. Cu privire la modificarea și completarea Deciziei CR nr.02-03 din 12.04.2012.
Raportor: dna O. Morari – șefă Serviciul resurse umane
9. Cu privire la prelungirea contractelor de locațiune.
Raportor: dl D. Ciur – vicepreședintele raionului
10. Cu privire la darea în locațiune a încăperii din incinta IMSP CS Speia.
Raportor: dl D. Ciur – vicepreședintele raionului
11. Cu privire la inițierea procedurii de lichidare a IP Școala — internat auxiliară din s. Bulboaca.
Raportor: dl D. Ciur – vicepreședintele raionului
Coraportor: dna I. Munteanu – consilier raional
12. Cu privire la desfășurarea consultărilor publice.
Raportor: dna I. Jalbă – secretară a Consiliului raional
13. Cu privire la aprobarea acordului de cooperare între raionul Anenii Noi și comunitatea Avangard, regiunea Odesa, Ucraina.
Raportor: dl A. Maliuta – vicepreședintele raionului
14. Cu privire la aprobarea acordului de cooperare între raionul Anenii Noi și comunitatea Slobozhanska, regiunea Dnipro, Ucraina.
Raportor: dl A. Maliuta – vicepreședintele raionului
Deciziile adoptate vor contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea calității vieții în raionul Anenii Noi.